Tấm lụa tơ tằm - Big size

Để giúp khách hàng có những trải nghiệm may và mặc lụa tơ tằm tốt nhất, DeSilk phát triển dòng sản phẩm mới: Tấm vải lụa tơ tằm - Big size với kích cỡ 1,35x2,6m. Kích thước vải   dài hơn đồng nghĩa với việc cắt may, tạo kiểu thời trang thuận lợi, dễ dàng hơn.