Các mẫu khăn lụa dài bản to

Các mẫu khăn lụa dài bản to

Các mẫu khăn lụa dài bản to 65x250cm của DeSilk làm tăng khả năng biến tấu, phát huy sự sáng tạo của người sử dụng.