CÁC SẢN PHẨM TRONG BỘ SƯU TẬP THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG

CÁC SẢN PHẨM TRONG BỘ SƯU TẬP THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG

Thiên nhiên, văn hoá và thủ công truyền thống là ba trụ cột trong sáng tác của Giám đốc Nghệ thuật Minh Phạm. Trong hành trình tìm về Việt Nam, anh đã có dịp khám phá thêm về những điều này. Anh đã tham quan các làng nghề, quan sát các công đoạn chế tác đầy tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo của những người thợ thủ công Việt Nam cũng như chiêm ngưỡng những tác phẩm, công trình nghệ thuật đặc sắc của họ trong quá khứ còn lưu giữ được đến ngày nay.