Chân dung Khách hàng của DeSilk

Họa sĩ Văn Dương Thành và cơ duyên với DeSilk

|
Họa sĩ Văn Dương Thành và cơ duyên với DeSilk

Doanh nhân Nguyễn Thy Nga – Đóa sen rạng ngời

|
Doanh nhân Nguyễn Thy Nga – Đóa sen rạng ngời