Bộ sưu tập khăn hoa bông 90x90cm

Khăn lụa vuông hoa bông 90x90cm

Tuyển tập các mẫu khăn vuông hoa bông 90x90cm in lưới thủ công nằm trong bộ sưu tập Nghệ sĩ của DeSilk.